Заниманията по интереси -творчеството, креативност и забавления

Заниманията по интереси -творчеството, креативност и забавления

Заниманията по интереси -творчеството, креативност и забавления

Стартираха дейностите на клубовете за занимания по интереси в нашето училище.

Учениците участват в различни клубове от направления математика, технологии и изкуства,където имат възможност за личностно развитие и изява.

Учениците от клуб "Шарена черга" с интерес работиха и направиха свои шарени модели. През тази учебна година децата от клуба ще се запознаят с много приказки, песни,предания, традиции и обичаи, свързани с живота и бита на българина.

Започнаха заниманията по интереси на клуб "Математика и природа". Учениците от клуба направиха есенна разходка и събраха красиви разноцветни листа. От тях изрязаха геометрични фигури - триъгълници, квадрати, правоъгълници и кръгове и разделени на екипи, създадоха табла "Есен" с геометрични елементи. Математиката не е само в трудните задачи, тя е навсякъде около нас, а децата от клуба се учат да я търсят и откриват.