Публична изява на иновативната паралелка

Публична изява на иновативната паралелка

Публична изява на иновативната паралелка

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ИНОВАТИВНАТА ПАРАЛЕЛКА

„ЕКОКЛАС- УЧА, ОТКРИВАМ, ОПАЗВАМ”

Петокласниците от иновативната паралелка се състезаваха в отбори по избрани екотеми.Те показаха знания, умения и креативност пред гостите експерти от РУО Перник г-жа Мария Стефанова, г-жа Даниела Павлова и учители от други училища. Демонстрираха дигиталните умения при рабата с платформите Kahoot, learn.concord.org и sli.do .

Учениците заявиха, че дигиталния свят и виртуалното пространство могат да бъдат посланици за екологично съзнание и екологична култура .