Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Христо Ботев"

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Христо Ботев"

1.Мария Георгиева Владимирова -председател на обществения съвет

2.Габриела Цветкова Цветанова

3.Ирина Димитрова Борисова

4.Невелина Бойкова Венкова

5.Радослав Георгиев Банчев