Обучение в електронна срада

Обучение в електронна срада

Ръководство за учители за обучение в MS TEAMS

 

https://youtu.be/y__Pc605MqA