Безопасност на движението

 В училището се провежда обучение по БДП по утвърдени учебни програми.В тематичните планове на класните ръководители са включени теми по безопасност на движението.Всички ученици имат осигурени учебни помагала.Провеждат се състезания и викторини по безопасност на движението.