150 години безсмъртие!

150 години безсмъртие!

150 години безсмъртие!

"Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме."
Дълбок поклон пред паметта на Левски, който остава личен идеал за всеки честен, мислещ и просветен
българин !


Архив