Графици за консултации по учебни предмети в ГЦОУД за I срок на уч.2023/2024г.

Графици за консултации по учебни предмети в ГЦОУД за I срок на уч.2023/2024г.