Анкета за родители свързана с организацията на учебния процес в епидемичната обстановка

Анкета за родители свързана с организацията на учебния процес в епидемичната обстановка

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform