Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса Ковид 19 за ученици

Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса Ковид 19 за ученици

 

 1. Задължително носене на лични предпазни средства /маска или шлем/ в общите закрити части на учебната сграда - фоайета, стълбища, коридори, библиотека, медицински кабинет, бюфет и  в  училищния автобус.
 2. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Личните предпазни средства  за учениците се осигуряват от техните родители.
 3. Всяка сутрин се осъществява медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и не се допускат ученици  в сградата на училището в нездравословно състояние.
 4. Всеки ученик е длъжен да използва мокри кърпи за почистване на клавиатурата и мишката ,когато работи в компютърния кабинет.
 5. Учениците от 1 до 3 клас  и децата от подготвителна група  са длъжни да влизат и излизат само през главния вход.
 6. Всички ученици от 4-7клас  са длъжни да влизат и излизат само през задния вход.
 7. Всички ученици се движат само в дясната страна по обозначената маркировка.
 8. Дежурният ученик за деня от всеки клас е длъжен да проветрява класната стая всяко междучасие.
 9. Не се допуска  влизането на ученик в друга класна стая.
 10. Препоръчително е всеки ученик да си носи храна от вкъщи.
 11. При посещение на училищния бюфет учениците са длъжни да спазват дистанция и да носят маска.
 12. Ограничава се влизането на външни лица в училището, а при необходимост-  носят задължително  лични предпазни средства.
 13. Часовете по физическо възпитание и спорт  и музика при благоприятни метеорологични условия се провеждат на открито.
 14. Училищният двор е разделен на зони за провеждане на часове на открито.
 15. При наличие на един или повече  установени симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.),той се отделя от класа в медицинския кабинет до идването на родител.
 16. Ученикът  се завръща в училище  срещу документ от личния лекар, че е клинично здрав.
 17. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик,родителят  информира класния ръководител по телефона.Класният ръководител информира директора. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

 18. При установяване на ученик с положителен резултат за COVID-19 по метода PCR, класът преминава  на обучение в електронна среда.