Покана за Обществен съвет

Покана за Обществен съвет

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”                      

Гр. Батановци, община ПЕРНИК, ул.”Св.св. Кирил и Методий”№19, тел. 07712/2442

 

 

 

Покана

за провеждане на заседание на обществен съвет

Уважаеми членове,

Каним Ви на заседание  на обществения съвет на 27.01.2020г. от 17.00 ч.

в  ОУ „Хр.Ботев“ гр.Батановци

ДНЕВЕН РЕД:

 1.Отчет по изпълнение на  бюджет за  четвъртото тримесечие на   2020г.

  2.Разни

 

Председател на Обществения съвет

Мария Владимирова