Официално откриване на "Класна стая под липите"

Официално откриване на "Класна стая под липите"

Официално откриване на "Класна стая под липите"

3.10.2017

"Класна стая под липите"

Реализирахме проект "Обичам природата и аз участвам" и вече имаме зелена класна стая в двора на училището, където се провеждат учебни часове по различните учебни предмети.