Любими моменти  от обучението в  иновативните паралелки 

Любими моменти  от обучението в  иновативните паралелки 

Любими моменти  от обучението в  иновативните паралелки 

В часовете за занимания по интереси учениците надграждат своите знания и умения, свързани с екологичните процеси и явления и обогатяват своите дигитални  компетенции.

Заниманията в студията  „Млад еколог“ и „Дигитален творец“  се реализират в бинарно взаймодействие .

Използват се следните платформи:lerningApps.org,liveworksheets.com, Kahoot, learnconcord.org, sli.do и др.

 

 

https://youtu.be/Uwm7bH38HQY