ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ ПО МАТЕМАТИКА!

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ ПО МАТЕМАТИКА!

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ ПО МАТЕМАТИКА!

 

В училище се провеждат поредица от открити уроци по математика за обмяна на добри педагогически практики.
Тази седмица учениците от 4 и 7 клас демонстрираха знания, умения и компетенции пред своите гостите - директорът г-жа Л. Стойчева и учители. Използването на електронни ресурси, образователни платформи и интерактивни методи мотивира учениците да работят с ентусиазъм, спомагат за формирането на аналитично и критично мислене и постигането на по-добри резултати.