Клуб "Искри"

Клуб "Искри"

Клуб "Искри"

03.07.2018г.

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

В ОУ "Христо Ботев" се проведоха публични изяви на клубовете по интереси и обучителни затруднения по проект "Твоят час" за уч.2017/2018 година.Учениците показаха специфични знания, умения, кометентности и творчески способности в различни области.

На 24.05.2018г. -Ден на славянската писменост и българската култура  младите талати пяха,танцуваха, рецитираха пред своите родители и гости. . 

Училището  е желана територия за нашите ученици!