Клуб "Приложни изкуства"

Клуб "Приложни изкуства"

Клуб "Приложни изкуства"

Учениците от клуб "Приложни изкуства" представиха изложби с направените от тях рисунки, картички и апликации  като показах умения по цветознание, композиция, работа в екип и асоциативно мислене.