Преподаватели

Силвия Видинова-Ръководител направление ИКТ, старши учител по Информационнии технологии и математика

Надя Георгиева-старши учител по Български език и литература

Веселина Делчева-старши учител по Английски език

Боян Боянов-учител по Математика

Валери Добринов-старши учител по ФВС

Аня Кирова-старши учител ПГ

Бойка Адриянова-старши начален учител

Виктория Стоименова-старши начален учител

Моника Райкова-начален учител

Елизабета Борисова -начален учител

Гергана Минчева- старши учител География и икономока и биология и здравно образование

Ангелина Дангъров-учител ЦДО

Елена Владимирова-учител ЦДО

Гергана Димитрова-учител ЦДО

Силян Иванов-учител ЦДО

Евелина Стефанова-учител ЦДО

Милена Петрова-ресурсен учител