Информация

Информация

 

Подаване на сигнал във връзка с обхвата и зъдържането на деца и ученици в образователната система:

Терефон-080010112

Електронна поща-obhvat@mon.bg