Важна информация

Важна информация

Важна информация

 

 

Информираме Ви, че на основание Заповед №РД-01/296/20.10.2021г. на РЗИ Перник  дните в периода   21.10-5.11.2021г. са неприсъствени  за  учениците от всички класове .

Обучението ще се провежда  от разстояние в електронна среда в платформата MS TEAMS по утвърденото седмично разписание.

Бъдете здрави!