Работата в екип-най-важният урок на бъдещето

Работата в екип-най-важният урок на бъдещето

Проектно-базирано обучение в начален етап

"Багрите на есента"

https://youtu.be/kTVcTdOzbXs