КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Тема: Ненасилствената комуникация.Пътят от спокойния педагог към спокойното дете.Общуване без агресия

Място: ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Дивотино

Период: 3.04.2023г. 12-17ч.

Организация: Обучителен център "Щастие"

Брой участници: 19