График за провеждане на ВЧК за I срок за уч.2023/2024г.

График за провеждане на ВЧК за I срок за уч.2023/2024г.