НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" Основно училище "Христо Ботев" гр. Батановци се включи в Модул 1 : Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата на НП "Иновации в действие". На 10 и 11 април гостувахме на най-голямото училище в България - СУ "Уилям Гладстон" гр. София, където нашите любезни домакини ни представиха своята иновация. Чрез практиката "Mindfulness" учениците се учат на саморегулация, техники за успокояване, стратегии за съсредоточаване, работа в екип, развиват емоционалната си интелигентност, както и социално-емоционалното учене. В мобилността участваха и Българско средно училище "Христо Ботев" гр. Братислава, СУ "Козма Тричков" гр. Враца и ОУ "Христо Ботев" с. Лесново. Присъствахме на урок по японски език, където видяхме как иновацията се прилага на практика. Учениците от 7. клас демонстрираха знанията си по японски и калиграфия, като включиха и йога в този вълнуващ час. Интересно за всички бе пресъздаването на японска чаена церемония, което обогати знанията ни за японската култура. В трети клас присъствахме на урок по японски език, английски език и социално-емоционалното учене. Учениците ни представиха пиеса на английски език и презентация на тема "Оханами". Част от гостуването ни бе и посещение на българо-японския културен център, включихме се в занимание по Тай Чи. Благодарим на всички колеги за положителните емоции и за изключително приятното и полезно гостуване !