Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса Ковид 19 за ученици

Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса Ковид 19 за ученици