НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ЧЕТЕНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ЧЕТЕНЕТО

Днес в училище отбелязахме Националния ден на четенето. Класните стаи се изпълниха от весел глъч на четящи деца. Всеки носеше любимата си книга и с въодушевление я показваше на съучениците си.

Обогатиха се библиотеките на класовете, по-големите четоха на по-малките, наредиха и изложба. Учениците от 7 клас пък четоха кратки истории на английски език, превеждаха ги на български език и отговаряха на въпроси.

Книгата е прозорец към света и трябва да събудим любовта към нея от най-ранна детска възраст. Вярваме, че сме успели !