ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Европейският ден на спорта в училище е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците и на повишаване усещането за принадлежност към училището.

Ние го отбелязахме с активни игри и състезания между учениците и с футболен двубой между трети и четвърти клас.

С такива инициативи се надяваме децата да бъдат активни и здрави през цялата учебна година.