Целева помощ на семейства на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Целева помощ на семейства на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка