STEAM УРОК В DREAM SPACE СОФИЯ

STEAM УРОК В DREAM SPACE  СОФИЯ

STEAM УРОК В DREAM SPACE СОФИЯ

В STEAM урок с използване на изкуствен интелект , включени различни мисии и предизвикателства участваха ученици от нашето училище.

Учениците работиха в екипи в мисия за спасяване на горите и разрешаване на екологични проблеми.Те създадоха и тестваха програмируемо устройство, с което откриха и разрешиха казуса.Използването на иновативни методи и проблемни ситуации в обучението повишават интереса и дават възможност за развитие на креативност и логическото мислене.