Един неразделен клас

Един неразделен клас

Един неразделен клас

Един неразделен клас

Скъпи ученици, денят на вашето сбогуване с родното училище настъпи.

Най-прекрасните години от живота на човека са ученическите, затова в съзнанието ви най-ярко се запечатват първият и последният учебен ден.Очакват ви запознанства с нови науки, нови открития и нови приключение в следващия етап от вашето образование.

На добър час!