Отчет за второто тримесечие за 2019г.

Отчет за второто тримесечие за 2019г.