135 години училище Батановци

135 години училище Батановци

135 години училище Батановци

135 години училище Батановци

Получихме Поздравителни адреси от:

Генерал Румен Радев –Президент на Република България
Г-н Красимир Вълчев – Министър на образованието
Д-р Вяра Церовска – Кмет на Община Перник
Г-жа Ирена Соколова – Областен Управител на Област Перник
Г-жа Ваня Коконова-Началник на РУО Перник
Д.ик.н.Янка Такева- Председател на Синдиката на българските учители
Г-жа Венета Миланова – Председател на Общински координацинен съвет на СБУ
Г-н Петьо Фетфов – Директор на Двореца на културата в гр.Перник
Г-жа Венцислава Крумова- Директор на Регионалния исторически музей в гр.Перник
Обществения съвет на ОУ „Христо Ботев”
ОУ „Св.Иван Рилски” гр.Перник
ГПЧЕ „Симеон Радев” гр.Перник
XVI ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Перник
XII ОУ „Васил Левски” гр.Перник
XI ОУ „Елин Перин” гр.Перник
Х ОУ „Алеко Константинов” гр.Перник
VIII ОУ „Кракра Пернишки” гр.Перник
VII ОУ „Г.С.Раковски” гр.Перник
ОУ „Св.Константин Кирил Философ” гр.Перник кв.Тева
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Дивотино
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Драгичево

Благодарим Ви за благопожеланията и за това, че уважихте празника ни!
Желаем Ви да се радвате на добро здраве и творчески успехи!