„Занимания по интереси и иновативни практики”

„Занимания по интереси и иновативни практики”

„Занимания по интереси и иновативни практики”

Образователна инициатива

„Занимания по интереси и иновативни практики”

ОУ „Христо Ботев” гр.Батановци взе участие в образователната инициатива „Занимания по интереси и иновативни практики”. Училищният екип достойно представи пред аудиторията своята иновация „Екоклас-уча, откривам, опазвам” чрез видеовизитка и дебат.

С кратка драматизация учениците от иновативната паралелка отправиха своите послания и апел за спасяването на планетата.