График за провеждане на ВЧК за II срок зауч.2022/2023г.

График за провеждане на ВЧК за II срок зауч.2022/2023г.