ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

                        Уважаеми родители и ученици,

         Във връзка със Заповед  № РД-09-3457/26.11.2020г. на МОН Ви уведомяваме, че за периода  30.11-21.12.2020г. учениците от всички класове преминават на обучение в електронна среда.

Обучението ще бъде в MS Teams  по утвърденото седмично разписание.   

Разписание на часовете в електронна среда:

Начален етап

1 час

9,00-9,20ч.

2 час

9,35-9,55ч.

3 час

10,10-10,30ч.

4 час

10,45-11,05ч.

5 час

11,30-11,50ч.

6 час

12,05-12,25ч.

 

 

Прогимназиален етап

1 час

8,30-9,00ч.

2 час

9,15-9,45ч.

3 час

10,00-10,30ч.

4 час

10,45-11,15ч.

5 час

11,30-12,00ч.

6 час

12,15-12,45

7 час

13,00-13,30ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъдете здрави!