Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето

Учениците от ОУ „Христо Ботев” гр.Батановци а поредна година се включиха в Националната седмица на четенето, която се провежда от 22-26.10.2018г.

Инициативата е част от Националната стратегия за насърчаване и повиишаване грамотността 2014-2020г.

Откриването започна с любими приказни герои, които гостуваха на най-малките деца от подготвителната група.Учениците от начален етап продължиха инициативата с „Маратон на четенето”. Ученици от прогимназиален етап организираха конкурс за най-добър рецитатор.

Децата от ЦДО посетеха библиотеката в НЧ „Просвета-1909” , гр.Батановци и се запознах с популярни детски книжки.Гостуването завърши с четене на книги от деца за деца.

Седмицата на четенето бе закрита с връчване на грамоти.