Да помогнем на Стиви!

Да помогнем на Стиви!

Да помогнем на Стиви!

Ученическият съвет и педагогическият съвет благодарят на всички, които се отозоваха  и подкрепиха Стиви.

В добротата е смисъла на живота!

Благодарим Ви!