135 години училище Батановци

135 години училище Батановци

135 години училище Батановци

135 години училище Батановци
Един вълнуващ празник за всички ученици, учители, родители и гости,едно училище- един град с бъдеще!
Да пребъде!