ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА "ЕКОКЛАС"- ДЕН НА ЗЕМЯТА

ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА "ЕКОКЛАС"- ДЕН НА ЗЕМЯТА

ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА "ЕКОКЛАС"- ДЕН НА ЗЕМЯТА

 

Приказка за Земята

„Отговорността за спасението на Земята е на всеки един от нас!“

Това призоваха петокласниците от иновативната паралелка „Екоклас“ в представената от тях драматизация „Приказка за Земята“.

Те сключиха спогодба с Гея да полагат грижи за опазване на околната среда и да обичат природата.