За нас

ОУ "Христо Ботев" е училище с традиции, способно да възпитава у учениците общочовешки добродетели, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

Начало на светското образование е поставено през учебната 1883/1884 година.

ОУ "Христо Ботев" е средищно училище, в което се обучават ученици от I до VII клас.В училището има подготвителна група за 5-6 годишни деца.

В училището работят учители с висше образование и доказан професинален опит.

Училището  разполага с уютни класни стаи, компютърни кабинети, физкултурен салон, училищен бюфет и училищен бус.

От 2005 година по предложение на Педагогическия съвет е учредена годишна награда "Ботевско отличие" за високи постижения в учебната работа и извънкласните дейности.Отличието са връчва на най-изявените ученици и на учителя на годината.